Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 13, 15-269 Białystok

tel./fax: 85 748 59 31 lub 85 748 59 10

e-mail: czesia@zpk.umb.edu.pl

Godziny pracy: 7:30 – 15:00, od poniedziałku do piątku

Kierownik AODPiG-M Sp. z o.o.

tel. 85 748 59 11

e-mail: joannareszec@gmail.com